Lt
Ru
En

Buhalterinės ir finansinės paslaugos

Lifetimė siūlo mėnesinį aptarnavimą ir buhalterines paslaugas mažoms, vidutinėms ir stambioms bendrovėms, registruotoms Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Mes teikiame Buhalterinė apskaita

Buhalterinė apskaita
Mes teikiame Finansinės paslaugos

Finansinės paslaugos
Mes teikiame Verslo paslaugos

Verslo paslaugos
Mes teikiame Verslo paslaugos

Papildomos paslaugos

 konsultacijos raštu arba žodžiu apmokestinimo, buhalterinės apskaitos ir kitų socialinių išlaidų klausimais;

 mokesčių apskaita (fizinių asmenų pajamų mokestis, įnašai į socialinio draudimo fondą „SoDra“, pridėtinės vertės mokestis, pelno mokestis, nekilnojamojo turto mokestis, įnašai į Garantinį fondą, aplinkos teršimo iš mobiliųjų taršos šaltinių mokestis);

 darbo užmokesčio apskaita (darbo sutarčių parengimas ir darbuotojo įdarbinimo procedūra, darbo laiko apskaitos tabelio sudarymas, remiantis pateikta informacija, darbo užmokesčio apskaita, gyventojų pajamų mokesčio deklaracija, PVM deklaracijų pateikimas, kasos dokumentų parengimas, inventorizavimo aktų parengimas);

 mėnesinė įmonės apskaita (banko dokumentų registravimas, kasos knygos pildymas, pirkimo–pardavimo sąskaitų faktūrų registravimas, avanso apyskaitų parengimas, finansinių ataskaitų registravimas);

 ilgalaikio turto apskaita, mažaverčio turto nurašymo aktų sudarymas ir registravimas;

 sandėlio apskaita;

 kelionės lapų parengimas;

 komandiruotės;

 ataskaitų parengimas ir jų pateikimas kontroliuojančioms valstybės institucijoms ir kredito institucijoms (mokesčių deklaracijos, socialinės ataskaitos socialinio draudimo fondui „SoDra“, statistinės ataskaitos, ataskaitos, skirtos Valstybinei mokesčių inspekcijai, ataskaitos muitinei, ataskaitos bankui, lizingo bendrovėms, kiti pranešimai suinteresuotoms institucijoms (Valstybinei darbo inspekcijai, Aplinkos ministerijai);

 metinės ataskaitos užpildymas ir pateikimas Registrų centrui, VMI;

 apleistos buhalterinės apskaitos atstatymas (buhalterinės apskaitos būklės vertinimas, klaidų ir trūkumų išaiškinimas, galimų rizikų nustatymas, buhalterinės apskaitos atstatymas).

 finansinė atskaitomybė vadovams (balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas, pirkėjų ir tiekėjų surašomi suderinimo aktai, metinės finansinės ataskaitos akcininkams, vidaus finansinės ataskaitos);

 finansinė pagrindinių veiklos rodiklių analizė;

 biudžetavimo įrankiai;

 ataskaitų vadovams rengimas.

 verslo konsultacijos;

 verslo liudijimas;

 verslo planų sudarymas / rengimas;

 verslo vertinimas;

 investicinių planų ruošimas;

 verslo prognozių rengimas.

 interesų atstovavimas valstybinėse ir kredito institucijose (Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje, Registrų centre, Statistikos departamente);

 audito paslaugos (audituojamos įmonės finansinė būklė, finansiniai veiklos rezultatai, pinigų srautai, buhalterijos veikla, vidinės kontrolės procesų efektyvumas);

 bitkoinų prekyba;

 konsultacijos mokesčių ir finansų klausimais (konsultacijos buhalterinės apskaitos klausimais, mokesčių planavimas ir mokesčių naštos mažinimas, apskaitos politikos formavimas, naujausia informacija apie mokesčių pokyčius, konsultacijos kitais klausimais).

Doug Gilmour Jersey